Tillbaka

KALLELSE TILL HÖSTMÖTE/ARBETSMÖTE

 

Medlemmar inbjuds till höstmöte lördagen 1/10-2011. Höstmötet är kl 12.00 men inleds med arbetsmöte kl 10.00 och fortsätter även söndagen 2/10-2011. Kan man inte deltaga båda dagarna är man givetvis välkommen den tid man kan.

 

Viss förtäring i samband med arbetsmötet.

 

Bäste/Bästa klubbmedlem!   

 

Efter en ordinär svensk sommar är det nu dags att förbereda den kära gamla fiskestugan för vintern = arbetsmöte/höstmöte och samvaro. Det är  huvudsakligen friggeboden och förrådsboden som måste åtgärdas. Dessutom skall parkeringsyta för bilar iordningställas på tomten och utegolvet utanför friggan bytas ut. Skärmväggar för förvaring av sop/återvinningstunnor skall också uppföras. Dessutom sedvanlig städning och buskröjning på tomten.

 

 

I den bifogade åtgärdslistan finner ni de arbeten som skall utföras och vem som ansvarar för resp. punkt.

 

 

Om Du inte har möjlighet att delta i arbetsmötet kan du lämna ett bidrag till underhåll och förbättringar av husen på klubbens bankgiro 5373-9884 (märk inbetalningskortet med Arbetsmöte 2011). Det var flera medlemmar som gjorde så förra året – TACK!

Hoppas att det känns bra att kunna vara med och bidra även om man inte kan vara på plats.

 

 

Välkommen till, som vi hoppas, två givande dagar på Lindö!

 

Vi börjar 10.00 lördagen den 1 oktober 2011 och håller på så länge vi orkar –med fortsättning dagen efter.

 

Styrelsen

 

Åtgärdslista arbetsmöte 1/2 oktober 2011.

 

 

1)

Ta upp bryggan                                                Ansvar: Görgen Björknert + 2

2)

Ta upp båten                                                   Ansvar: Görgen Björknert + 2

3)

Röja ris och onödiga buskage samt lägga      Ansvar: Lars-Göran N + 2 

ut singel på markduk på anvisad plats.          

Traktor för flytt av singel.                                 (Lennart Truedsson)                                            

4)

Lägga igen hål i vägen mellan kogrind            Ansvar:  Inge Fredin + 1      

och storstugen. Klippa gräsmatta.                                                                                        

5)

Renovera lillstugan – byta                                Ansvar: Jerlströms + 2  

ytterväggar + nya fönster + isolering.                                                                     

6)

Byte av trägolv utanför lillstugan.                     Ansvar:  Martin Andersson + 2

                                                                                     

7)

Rensning/uppsnyggning av förrådsboden.      Ansvar: Ture Andersson + 2

Fönster östra gaveln– komplettera med         

plexiglas + nytt fönster västra gaveln.

Olja in nya utemöbler (teakolja).

 

8)

Bygg skärmvägg för sop/återvinningstunnor.  Ansvar: Göran Ericsson + 2

                                                                                      

9)           (Lägsta prioritet)

               Skapa gångväg utmed nya staketet på           Ansvar: Lars-Göran N + 1

               stenmuren mellan framsida och baksida.