Tillbaka

Kallelse

 

Ronnebyortens Sportfiskeklubb avhåller sitt årsmöte lördagen

den 17 mars 2012 kl 10.00 (OBS TIDEN!).

 

Årsmötet efterföljs av sedvanligt arbetsmöte klockan 12.00

med bl a uppröjning, städning av stugor och sjötomt.

Alla medlemmar inbjuds till livligt deltagande!

Lättare förtäring erbjuds i första hand deltagare i arbetsmötet.

 

När det gäller uthyrningsperioden är följande veckor lediga: 9-13, 23-24. Delar av 25, 33-35, 44-52.  Boka gärna in klubbens Ålagille fredag 8/9 i din almanacka!

 

Sprid vår hemsida till trevliga vänner och bekantar www.ronnebyortenssportfiskeklubb.se

 

 

Dags att betala årsavgiften som är 300 kr senast 12-03-09  (bg 5373-9884). Kom ihåg att skriva avsändare samt att kontrollera din adress.

 

Vårt samarbete med Daniel Aerts Guövik Import & Trolling AB och Angelreisen har i dagsläget gett sex uthyrningsveckor av klubbstugan under vår och försommaren. Friggan är tillgänglig för oss medlemmar.

Med en förhoppning om ett fint 2012 hälsar vi alla välkomna till trevlig samvaro på Lindö.

 

Styrelsen RSFK